Tìm được 2 kết quả với từ khóa “Truyền hình vệ tinh”

  • 400.000 thuê bao vệ tinh của Truyền hình An Viên phải xoay lại chảo thu trước 15/5

    Thứ năm, 07/11/2019 | 19:27:51 GMT+07:00

    ICTnews - Việc Truyền hình An Viên chuyển đổi hạ tầng phát sóng truyền hình vệ tinh từ NSS6 sang vệ tinh VINASAT-2 khiến khoảng 400.000 thuê bao truyền hình số vệ tinh của nhà đài này bị ảnh hưởng vì phải xoay lại chảo thu.

  • Góc phương vị, góc ngẩng khi lắp đặt chảo?

    Thứ năm, 07/11/2019 | 19:09:51 GMT+07:00

    Góc phương vị là góc nằm ngang (tính từ phía bắc của đường kinh tuyến từ theo chiều kim đồng hồ đến đường thẳng đã cho), được tạo bởi đường tâm của búp sóng chính với phương Bắc của trái đất theo chiều kim đồng hồ, có giá trị từ 0 đến < 360 độ.