Tìm được 1 kết quả với từ khóa “khách hàng an viên”

  • Hướng đến thị hiếu của khán giả

    Thứ năm, 07/11/2019 | 19:01:11 GMT+07:00

    Thị trường truyền hình trả tiền tại Việt Nam chưa thực sự sôi động và phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân. Thói quen xem truyền hình của một bộ phận người dân là vẫn muốn xem miễn phí, không phải trả tiền.