Tìm được 1 kết quả với từ khóa “góc ngẩng chảo thu An Viên”

  • Góc phương vị, góc ngẩng khi lắp đặt chảo?

    Thứ năm, 07/11/2019 | 19:09:51 GMT+07:00

    Góc phương vị là góc nằm ngang (tính từ phía bắc của đường kinh tuyến từ theo chiều kim đồng hồ đến đường thẳng đã cho), được tạo bởi đường tâm của búp sóng chính với phương Bắc của trái đất theo chiều kim đồng hồ, có giá trị từ 0 đến < 360 độ.